Blog

Tuinen Heylen schenkt reeds 30 jaar speciale aandacht aan natuurontwikkeling binnen tuinen, op maat van de mens. Tuinen natuurrijk, klimaatrobuust en biodivers maken zorgt ervoor dat ze een verrijking vormen voor mens en natuur. Inzicht in natuurlijke processen, toekomst- en oplossingsgericht denken vanuit simpele uitgangspunten, met respect voor alles wat leeft, is wat ons drijft. Deze blog verduidelijkt de visie van Tuinen Heylen en hoe we daar in de praktijk dagdagelijks bewust mee omspringen.